Saecularisatie, God is niet langer vanzelfsprekend

Saecularisatie, God is niet langer vanzelfsprekend

Bijdrage Plenair Debat op vrijdag 12 april 2013 tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in het MECC te Maastricht

Saecularisatie, de verwereldlijking die inhoudt dat God niet langer vanzelfsprekend is. God grijpt niet langer van buitenaf in onze werkelijkheid. Dat is een ingrijpend gebeuren.. Ik kan tijdens koude niet om lente bidden. Ik verlies een been en krijg geen nieuw been. We doen er eeuwen over. Reeds omstreeks 1800 diskusseert Napoleon met zijn astronoom Laplace en vraagt hem welke rol God speelt in het universum. . Deze antwoordt: geen. God is er niet langer ter verklaring van het universum. Een van de eerste theologen die God als verklaringsmodel liet vallen was Bonhoeffer.

Deze wereld moet vanuit zich zelf begrepen worden. We moeten echter oppassen dat we ons object van kennen niet verabsoluteren. We willen alleen weten wat we meten. Dat is maar betrekkelijk. Niet alles wordt geweten,niet alles valt te meten.

God grijpt niet langer van buitenaf in. God is geen externe bron. Wij geven onze voorkeur aan onze sprankelende geest,die rijk is aan verbeeldingskracht,die betekenissen toekent en het vermogen bezit om te interpreteren., God maakt deel uit van onze werkelijkheid. Gevoelens zijn centraal aspect van ons mens-zijn. De gevoelens spelen zich af in het theater van onze geest. . De gevoelens leggen de basis voor kunst,cultuur en religie. De zelf openbaring van God voltrekt zich binnen onze ervaringen. God is “meaning”,principe van contrast. Deze wereld kan niet blijven zoals ze is maar moet anders. Religie prikkelt de mens tot veranderingen.

God gaat echter niet de gaten in onze kennis vullen. De zelfopenbaring van God is een innerlijke verwijzing. In ons hoofd ontmoeten de genetische en culturele informaties elkaar De genetische situatie is ons lot maar cultuur schept daad. Er is ontmoeting en dialoog mogelijk. .In het theater van onze geest wordt spiritualiteit mogelijk. We kunnen denken,mediteren,overwegen,fantaseren etc. Dat blijkt voor ons heilzaam te zijn.

God draagt onze werkelijkheid . Zoals een papier een tekening draagt zo draagt God onze werkelijkheid. De mens is een mogelijkheid van materie is ,kan denken,fantaseren,plannen,vliegen,sporten, maar ook zingen en bidden. De God in onze werkelijkheid lijdt met de mens mee in zijn ziekte en tekort. Hij berust niet in wat mensen kapot maakt. U als psychiaters zult in de komende decennia met uw neurobiologie veel pijn,depressie en angst uitbannen. Altzheimer zal er niet meer zijn..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.