Tijd van nu

Tijd van nu

Het is bijna 30 jaar geleden dat aanhangers van extreem rechts in de nacht mijn auto in brand staken.Ze hadden reeds mijn huis voorzien van hakenkruizen etc. Dit jaar gedenken we de kudeta in Indonesie waar miljoenen slachtoffers vielen.Het Suhartoregime was anti communistisch.Daar heb ik veel verdriet en pijn van gehad. Door militairen werd ik als unsur New Left beschouwd.Dat leidde tot ingrijpende conflicten die na 8 jaar geleid hebben tot mijn uitzetting.Ik was tegen de Vietnamorlog en plakte op mijn raam Johnson Moordenaar. DE belangenbehartiging van junks en daklozen leverde ook veel vijanden op.Bedreigingen, vuilniszakken in de tuin,beschieting, en bedreiging.Wat dat betreft verandert er niet zoveel. Ik zocht wel altijd het gesprek maar extreem links liet ook van zich horen.De situatie in het MO ging me ter harte.We bezochten de Palestijnse gebieden Ik MAAKTE Israelische beschietingen mee in Beth Sahour. .Daar veranderde er helemaal NIKS. . Parijs bezocht ik tijdens studentenopstand.Achtervolgd door Franse oproerpolitie gelukkig tijdig ontkomen. Dezer dagen maken we de ISIS aanvallen mee in Parijs.Zovele doden. Je bent nu minder betrokken.De ouderdom schept minder mogelijkheden tot verzet. Wel is duidelijk dat je partij kiest:voor Palestijnen,voor moslims,voor illegalen, voor vluchtelingen, voor randgroepen in de samenleving,voor de verworpenen der aarde. IK blijf voorstander van het zoeken van vrede,het openen van onderhandelingen,het tegemoetkomen van de tegenstander,het afzweren van geweld,geen wraak nemen,geen oog om oog en tand om tand.De bergrede van Jezus was,is en blijft ons uitgangspunt. Telkens weer probeer je de weg van overleg te zoeken. Het luktin de wereld niet een vergelijk te vinden tussen joden en palestijnen. Grote maatschappelijke problemen als drugs lossen we niet op.Vluchtelingen blijven komen.In de jaren tachtig hebben we al gepleit voor onderlinge financiele steun en verdeling van vluchtelingen over Europa. Het lukt maar niet., Extreem rechts is sterker geworden.Liefde voor moslims is matig. We zullen echter moedig doorgaan. Het geloof blijft een bron van hoop en verwachting. Vrede en gerechtigheid zullen winnen.Dat is de koers die we blijven gaan.

Reageren is niet mogelijk.