Waar Geen Wil is, is een Weg

Waar Geen Wil is, is een Weg

Henk Oosterling

Net als in het Boeddhisme staat bij Nietzsche het lijden centraal. Wat de mens vreest is niet lijden maar de zinloosheid ervan. Sartre heeft duidelijk gemaakt dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat er op de wereld gebeurt. Er was geen ontsnappen aan, vluchten kon toen al niet meer. Vrijheid, stelt Sartre, is wat je doet met wat je is aangedaan. Integratie wordt concreet gerealiseerd door goede educatie, heldere communicatie en serieuze participatie.

Het Japanse kind is totaal afhankelijk van de moederliefde. Bij het bereiken van de leerplichtige leeftijd wordt deze abrupt ingewisseld voor maatschappelijke codes, waar men zich rigide naar moet richten. Japanners nemen altijd beslissingen met het oog op de harmonie van de groep waar ze bij horen. Suzuku ziet ZEN als een universele houding, d.w.z. als een levenshouding die voor iedereen in alle culturen over de hele wereld bereikbaar is. Zen is niet in actieve zin nihilistisch. Zen is niet als een anorganische rots of als een lege ruimte, ZEN is een levende werkelijkheid. NIRVANA wijst op het uitgeblust worden van de begeerte, waardoor het lijden teniet wordt gedaan en het zelf genezen is van de drie ziekten van het Boeddhismje: wellust, wraak en waan. Schopenhauer verwerkt boeddhistische inzichten in zijn filosofie. Nietzsches belangrijkste strijdpunt met het christendom blijft het ressentiment, van wrevel en wrok tot wraaklust, die in het Boeddhisme juist als een van de drie vergiften wordt aangemerkt. Volgens Oosterling heeft hij met zijn trainingen iets minder fataals op het oog, niet doodsdenken maar het diferentiedenken geeft de beslissing , vanuit het besef dat ik er als een ander mens uit kan komen. Voor Japanners is alles bezield.  Eeuwigheid en vergankelijkheid sluiten elkaar niet uit maar schuiven als dagelijkse schijnheiligheid in elkaar. Het is de vraag of Oosterling gelijk heeft als hij stelt dat jodendom en christen dom het aardse leven met zijn lijden ontkennen en het echte leven situeren in een hiernamaals. +In het Boeddhisme worden het ego en de wil vernietigd. Waar geen wil is, is een weg.

Het boek van Oosterling is zeer de moeite waard. Het valt nauwelijks samen te vatten. Maar hij brengt Oost en West met elkaar in contact. Hij zoekt naar verschillen en overeenkomsten.

Reageren is niet mogelijk.