George Bataille

George Bataille

Bataille leefde…….Georges Bataille

Bataille leefde van 1897-1962. Hij is afkomstig uit atheistisch milieu.Hij voelt zich aangetrokken tot het katholicisme en wil priester worden.Zijn ouders worden krankzinnig en sterven.Eerste wereldoorlog confronteert hem met de dood. Hij raakt onder invloed van filosoof Bergson.In 1922 breekt hij met het traditionele geloof. Het doden door stieren fascineert hem.De hoorn van een stier doorboort het oog van een mens. Bataille houdt zich voornamelijk bezig met innerlijke ervaringen en dood. Volgens hem zijn wij niet alles,we hebben twee zekerheden: we zijn niet alles en wij zullen sterven. Samen met de erotiek reikt de innerlijke ervaring tot in de dood. De wereld waarin we leven is als een raadsel om op te lossen. In de taal wordt stilte met nacht vergeleken. Onze innerlijke ervaringen kunnen we niet kwijt in spreken en schrijven(Derrida,Lacan met wie later zijn dochter huwde).Bataille verkiest absolute negativiteit. De aard van de werkelijkheid is dat alles(een lavastroom)stroomt.Deze stroom verzengt alles. Heterogeniteit bij Bataille lijkt op het GANS ANDERE van Rudolf Otto.Hij was geinteresserd in mistiek.Bataille verkiest de afgrondelijke leegte waarin transcendentie,doelmatigheid en zinvolheid verdwijnen. Bataille vervangt cogito ergo sum(ik denk daarom ben ik er) door cogito =sum(denken is zijn). .Materie vindt Bataille revolterend en verspillend. Dat komt door haar niet identificeerbare en vulkanische kwaliteit.
Bataille is nooit echt atheist geworden.Hij blijft gefascineerd door het GANS ANDERE.Maar hij probeert te denken over wat zich aan gene zijde van de dood van God zich bevindt. Spreken en schrijven zijn ontoereikend.Hoe kan de mens zijn innerlijke ervaringen het beste kwijt behalve in het zwijgen.De werkelijkheid verteert ons.Blijft over de leegte waarin we denkend zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.