Hezbolla

Hezbolla

Joden, christenen en moslims behoren tot de partij van God (=Allah) (HEZBOLLA)

Joden,christenen en moslims verkondigen ons de eenheid van God. Hoor Israel,de Heer uw God is een,enig in zijn soort,uniek. Ten tijde van de profeet Mohammed waren er christenen die verklaarden dat Jezus gelijk was aan God en dat Maria de Moeder van God was. Voor Mohammed was dit een blasfemie.

Profeten waken over het Woord van God. Dat Woord gaat van God uit en keert niet ledig tot Hem terug maar volbrengt waartoe God het Woord zond. De profeet duidt de geschiedenis,spelt de gebeurtenissen,openbaart en ontmaskert. De profeet is vaak een onruststoker. Hij neemt de geestelijkheid en politici onder de loupe.

Het gaat de profeet om de God wiens Naam luidt:IK ZAL ER VOOR U ZIJN. God trekt zich het lot aan van mensen in nood. De Islam erkent Mozes en Jezus als profeten. De vraag doet zich voor waarom wij Mohammed niet willen erkennen als profeet. In bijbel en Koran wordt gezegd dat Jezus en Mohammed de Thora bevestigen d.w.z. van kracht maken. Joden en Christenen zijn mensen van het boek. We moeten leren letten op de samenhang van de boodschappen in bijbel en koran.

De mens is rentmeester,als plaatsbekleder van God op aarde. Eigenlijk zijn we allemaal leden van HEZBOLLA(De Partij van God). Prof dr Anton Wessels schreef hierover een boeiend boek:Thora,Evangelie en Koran.

De profeet Amos haalt een streep door de exclusiviteit van Israels verkiezing. Israel verbeeldt zich in de uitverkoren positie van Gods volk. Maar God is de God van alle volken. God leidde niet alleen Israel uit Egypte maar leidde ook de Filistijnen uit Kreta,de Arameers uit Kir.hij ziet om naar de Kushieten,de Ethiopiers,de zwarte mensen op deze aarde. God houdt van alle mensen. Dat brengt de vraag met zich mee hoe God zich verhoudt tot de moslims. Hij leidt ook de moslims aan Zijn hand in de geschiedenis.

Maar zult u zeggen:de Koran (SURA 4:157) ontkent toch de kruisdood van Jezus. We willen hierbij stilstaan.De Koran spreekt wel van Jezus sterven. God neemt Jezus tot zich. Deze verheffing is zijn sterven. God heeft hierin de hand. Denk aan de rol van God in het leven van Jozeph.Deze wordt verkocht door zijn broers aan handelaren om later als onderkoning Isrsael te redden.Dan leert de bijbel: God heeft Jozeph geroepen.

In het Johannes Evangelie wordt Jezus sterven met verheffing vergeleken. Mozes verhoogt de slang zodat de mensen die daarnaar kijken behouden worden. Zo wordt Jezus verheven tot God. Het sterven is dus verheffing.

Niet altijd zijn profeten te doorgronden. Denk bv aan het optreden van de profeet Samuel die namens God koning Saul verwerpt. Een wreed verhaal dat afloopt met de dood van Saul. Aan Martin Buber werd gevraagd wat hij dacht van het optreden van Samuel. Hij antwoordde: wat is Gods Woord, wat is een mensenwoord???Daar komen we nooit goed achter.

Waar het uiteindelijk omgaat is om welke God gaat. De God die barmhartig is. Dat is de kern van Jodendom,Christendom en Islam.
Vaak wordt de Islam als gewelddadig afgeschilderd. Duidelijk is dat niet alleen moslims maar ook joden en christenen zich schuldig gemaakt hebben aan geweld/. De Barmhartige God(=Allah) staat niet achter dit geweld. De Koran leert dat een misdrijf met iets beters moet worden beantwoord. Jezus leert ons de vijand lief te hebben.

In het prachtige verhaal over Eliza wordt verteld dat het Aramese leger wordt afgevoerd naar Samaria. De soldaten zijn niet langer verblind. De koning van Samaria wil hen doden. Maar Eliza nodigt hen allen uit voor de maaltijd die verbondenheid schept. De soldaten mogen terugkeren naar hun land. Ik denk weleens waarom organiseren we geen maaltijden met Taliban,Hamas en Hezbolla. We zoeken de dialoog om gezamenlijk vrede te zoeken. Het heeft geen zin kwaad met groter kwaad te beantwoorden. Laten we leven in de geest van Jezus. We koesteren het vertrouwen dat we allen , joden, christenen en moslims behoren bij de partij van God (HEZBOLLA). Zijn barmhartigheid leidt ons bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.