Kausar Siddiqie

Kausar Siddiqie

Ruim 25 jaar geleden kwam ik in aanraking met Kausar (een Pakistaan). Kausar werkte als hulpkoster in de Pauluskerk. Hij bleef maar illegaal. Zijn hele familie (ouders, broers) mocht hier blijven. Maar hij niet. Het hoofd van de toenmalige vreemdelingendienst drong bij de IND vergeefs aan op een verblijfstitel. Onbegrijpelijk. Ik bedacht een list.Ik verzocht mijn medewerker Henk om Kausar naar Spanje te brengen. Henk kende uit zijn verleden als handelaar de onbewaakte grensovergangen. Het lukte. Kausar verkreeg in Spanje een verblijfstitel. Hij slaagde erin een blijvende werkkring te vinden. Dat voltrok zich in 1991. Na 25 jaar zocht hij mij op. De ontmoeting was ontroerend. We hadden elkaar zolang niet gezien. Hij was nog altijd die aardige Pakistaan van weleer. Hij vertelde van zijn leven in Spanje. Hij was niet getroffen door de krisis. Hij genoot nog altijd van zijn vaste werkkring. We haalden herinneringen op aan vroeger. Bij zijn vertrek had ik hem 1000 gulden gegeven om te kunnen starten in Spanje. Na 25 jaar gaf hij mij het geld terug. Ik wist niet wat ik meemaakte. Heel ontroerend. Hij had inmiddels een zoon uit een huwelijk met en Marokkaanse vrouw. Helaas strandde hun huwelijk. De zoon bleef bij de vader achter. Kausar was altijd een rustige, evenwichtige man die zich verantwoordelijk voelde voor zijn werk en leven. Hij was mij zeer dierbaar. Hij was in die tijd samen met Pal uit India. Na zwerftochten door Europa kwam hij in Nederland. Pal was ook hulpkoster. Hij had niet alleen ogen van voren maar ook van achteren. Uitermate scherp oplettend kon hij zijn. Menige junk die diefstal pleegde betrapte hij. Ook hij kreeg geen verblijfsvergunning. Met een som geld wist hij terug te keren naar Calcutta, waar hij een company opende die hij naar mij vernoemde. Ik denk dat Pal niet meer leeft. Maar Kausar is er nog. Inmiddels 60 jaar. Hij is moslim en hoopt op Allah. Daar spraken we uitvoerig over. Heel ontroerend vond ik het moment dat ik het existentiƫle gevoel had dat mijn joods-christelijke God gelijk is aan de Allah van Kausar. Dat schept een diepe geloofsverbondenheid. Ik heb dat meer meegemaakt met moslims als je voelt dat de barmhartige Allah moslims, joden en christenen met elkaar verbindt. Ik was ontzettend blij na zovele jaren Kausar te mogen ontmoeten. Zulke ontroerende evenementen maak je weinig mee. Ik weet nu waar hij woont. Het contact gaat niet verloren

Reacties zijn gesloten.