Laat de doden hun doden begraven

Laat de doden hun doden begraven

Ik ga u volgen,  sta mij toe mijn vader te begraven.. Maar volgens Mattheus 8:18-22 zei Jezus: volg mij,laat de doden hun doden begraven. Jezus benadrukt radicaliteit. We denken terug aan de profeet Elia die Eliza roept. Eliza wil afscheid nemen van zijn ouders .Maar Elia is not amused en verlangt directe inzet. Eliza slacht de ossen en deelt het vlees uit onder het volk. Vervolgens volgt hij Elia. Grote profeten als Jeremia en Ezechiel ontraden het rouw dragen. De stad Jeruzalem staat op instorten. Geen rouw om de vrouw omdat stad en tempel vallen. De joodse wetgeving stond niet dat priesters zich bezig houden met het begraven van doden. Zij moeten letten op hun reinheid. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan passeren priester en leviet de half dode man. Zij willen zich rein houden,anders kunnen ze hun werk niet uitoefenen. Het volgen van Jezus betekent dat je familie en werk achter je laat. Jezus roeping tot navolging moet prompt worden opgevolgd. Laat de doden hun doden begraven. Jezus oproep is radicaal .Zelfs de vrijere omgang met wetten en rituelen is geboden. Jezus gaat boven alles en allen. Alle schepen moet je achter je verbranden om dienstbaar te zijn aan het Rijk van God. Hier geldt prijsgave van alles.Vossen hebben holen en vogels hun nesten maar Jezus heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen .Het Koninkrijk van God impliceert:vrede stichten,zieken genezen en armen bijstaan. Deze roeping is onherroepelijk. Laat de doden hun doden begraven. Er zijn allerlei verplichtingen. Maar het Rijk van God heeft boven alles voorrang. We moeten het Rijk van God vertalen naar onze tijd. Konkreet betekent dat:vrede stichten( let op ISIS,Jihad en Oekraiene).Het genezen van zieken(denk aan de diskussie over de zorg) Armen bijstaan(let op salariering,belasting op vermogens).Jezus is de weg. Laat haat en nijd verdwijnen. Let op de mensen die doodgezwegen worden. Er zijn altijd mensen die vergeten worden. Dat is ook het lot van de gemeente die het zout der aarde is.Het Rijk van God heeft te maken met de toekomst van de wereld Veel verandert. ER komen nieuwe mogelijkheden. Er is zoveel financieel geknoei. Korruptie tiert rond. Ons gas geeft winst maar tast de veiligheid aan. Zovele concrete zaken komen op ons bord. DE journalistiek en politiek zijn niet absoluut betrouwbaar. Dat Rijk van God is Gods orde voor de wereld. Het Rijk van God zal de wereld moeten vervullen Jezus navolgen. Laat de doden hun doden begraven. Nu moet het gebeuren , niet straks. Confucius zei het reeds:wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Deze gouden regel van het Rijk van God gaat ons aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.