Neurotheologie

Neurotheologie

Religiositeit is een component

Religiositeit is een component van ons geestelijk bestel. Herman van Praag schreef daarover een boeiend boek:God en Psyche. De religieuze mens ervaart God als gids en beschermer. Gods lamp is onze levensadem. Neurotheologie doet onderzoek naar het celebrale substraat van religieusiteit. De neurotheologie beweegt zich tussen brein en religie In ons brein zetten we ervaringen om in beelden. Daarin ervaren we God.. Gods stem openbaart zich in gedachten en tekenen die wij proberen te verstaan. Onze hersenen beschikken over een neuronaal netwerk dat bij activering religieuze ervaringen genereert. De verbeelding brengt metaphoren op die belangrijk zijn bij de religieuze vertolking. God is geen verzinsel. . De mens ontdekt God. De homo sapiens heeft het vermogen ontwikkeld tot kennen en geloven. Het leven heeft meer te bieden dan wat met het verstand bereikbaar en denkbaar is. Geloof en rede zijn gelijkwaardige ankerpunten. In onze tijd bestaat de neiging alles te herleiden tot verstand. Maar emoties zijn fundamenteel voor onze bekwaamheid om beslissingen te nemen. De mens kent behoefte aan verbeelding

Andrew Newberg schreef zijn Principles of neurotheogy. In ons zelf worden we in staat gesteld ervaring van God mee te maken. Luther zocht de macht van Gods leiding niet in de kerk en bij de Paus maar in elk individu. Allerlei geleerden hebben zich beziggehouden met de vraag wat er in ons gebeurt.Spinoza zei dat alles geschiedt en wordt bepaald door God. Schleiermacher meende dat religie een gevoel van absolute afhankelijkheid is. Tillich legt de brug aan van religie naar ultimate concern. Gould meent dat religie ven wetenschap verwijzen naar van elkaar gescheiden domeinen. Barbour ziet de relatie tussen wetenschap en religie in dialoog en integratie. De religieuze ervaring is niet eenduidig. Er is sprake van veelheid,variatie,afwisseling.Hindoes ervaren de goddelijke werkelijkheid anders dan wij protestanten.. God is een en enig,alles is herleidbaar tot het Brahman,Jezus en Boeddha volgen de weg van ontlediging en bevrijding,de mysticus Eckhardt beleefde God als eenheid waarin de menselijke ziel betrokken wordt.

God maakt deel uit van onze werkelijkheid. God laat zich ontdekken in de verbeeldingskracht van de mens die zonder brein niet uit de voeten kan. Mensen zijn rijk aan ervaringen. Ze zijn geroepen om met elkaar in dialoog te gaan. Mensen zijn genetisch bepaald maar ook cultureel. We staan in tradities. Ons wordt veel maar niet alles overgeleverd. Verbeeldingen van mensen lopen uiteen. Geloven kan nooit zonder brein. Dat laatste helpt ons ook om te verstaan. Neurotheologie is een uitdaging om jezelf,God en je medemens te begrijpen,althans proberen te begrijpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.