Omslag

Omslag

In juni 2010 belandde ik in het ziekenhuis voor een knieoperatie, die gecompliceerd werd door mijn hartfalen. Deze operatie is me geweldig tegengevallen. Allerlei complicaties deden zich. voor. Het herstel verliep/verloopt tergend langzaam. Ik raakte futloos, zwak en zwaarmoedig. Kom ik ooit dit ziekenhuis uit? Wordt het nog wat met een nieuwe knie? Tijdens een nacht las ik in het boek “De vijfde berg” van Paulo Coelho. Dat ervaarde ik als een omslag. Niet langer blijven slapen en dood willen gaan maar er weer tegen aan. Een mens voelt soms de schurende vleugels van de tragedie. Er zijn onvermijdelijke dingen,er zijn dromen die verwezenlijkt zullen worden. Gelijktijdig werd ik geconfronteerd met het overlijden van enkele dierbare mensen uit het verleden van mijn leven. Boegi,een Antilliaanse druggebruiker is dood.Ik bezocht eens op Bonaire zijn geboortedorp .Ik hoopte dat hij daar gebleven was. Maar niet. Hij kwam terecht in Nederland en participeerde in de drugsscene. Dat maakte zijn leven niet eenvoudig .Toch bleef hij altijd opgewekt. Het leven op een kamer viel tegen. De kamer werd een drugscafe.Hij moest er uit. Toch probeerde hij zijn leven te verbeteren. Hij maakte dagelijks de omgeving van de oude Pauluskerk schoon. De buren prezen hem de hemel in Hij volbracht zijn werk met veel humor. Ik ontmoette eens zijn dochter.We droomden van een andere toekomst Boegi was een schat van een jongen maar kon ook buitengewoon lastig zijn. Zo jammer dat de ontsnapping uit de drugsscene niet lukte. Tegen de tijd dat de kerk gesloopt zou worden kwam hij terecht in een opvang waar hij meer succes oogstte. Volgens de berichten ging het nu goed met hem. Na mijn emeritaat verloor ik het contact met hem. Toen ik van zijn dood hoorde ontstond ontroering in mij over toch zo’n aardige jongen. Ik zie zijn blijde gezicht als hij vertelde van zijn werk rondom de kerk. Ine overleed, Zo ‘n trouwe medewerkster op wie je altijd een beroep kon doen. Ik vroeg haar om regelmatig controle bezoekjes te brengen aan enkele illegalen die we in Zuid gehuisvest hadden. Zij deed dat voorbeeldig en rappporteerde regelmatig. Ze was creatief en bedacht allerlei dingen voor onze jongens. Ze sleepte een verleden met zich mee dat niet altijd zo gemakkelijk te verwerken viel. We spraken er over zonder dat we voor allerlei ellende een plek konden vinden. Ze leefde mee met de kerkdiensten. Zo’n vrouw heb ik beleefd als een echte bondgenote. Ook daar waar ik maar met moeite mensen kon vinden verscheen Ine. Ik denk aan haar veelvuldige presentie in de galary Medea. Ze kon zich ook wel eens vertillen aan een klus. Daar moet je nooit moeilijk over doen. Je leert ervan en gaat verder. Niet opgeven..Ine werd ook wel eens omringd door mysterieus gedrag.Ik accepteerde het en voelde me niet geroepen het mysterie op te lossen .Laar mensen in hun waarde ook als je ze niet altijd begrijpt. Jan is overleden Hij was dominee.Niet de gemakkelijkste. Jan leverde strijd en kwam op voor Weinreb,een omstreden gestalte uit joodse kringen in Wereldoorlog 2.Jan was zeer geinterresseerd in de joodse traditie en kon voorbeeldig Hebreeuwse les geven. In de Pauluskerk trok hij een fors aantal belangstellenden Jan leefde zeer collegiala met mij mee.Hij verscheen regelmatig en was breed geinteresseerd zowel in jodendom als Islam. Soms vond ik hem te pro joods en te ongenuancered over Palestijnen.We hebben daarover wel eens gebakkeleid. Jan was wel op gezette tijden aanwezig bij mijn kerkdiensten. Hij had altijd een joodse joke in petto. Soms verpakte hij daarmee een vermanend woord. Ik heb Jan altijd diep gerespecteerd als collega. Ik heb me verdiept in Weinreb en raakte het met Jan er over eens dat Weinreb niet zo maar als zwendelaar neergezet kon worden Hij kon zich goed inleven maar niet iedereen verstond hem. Aan mijn ziekbed verschenen vele mensen, Hollandse vrienden, Somaliers,Eritreers, Marokkanen, Georgiers, enkele crimineeltjes die ik altijd vermaande maar niet liet vallen. Heel ontroerend.. Hun medeleven kon ik niet altijd op waarde schatten omdat ik te gammel was. TBS ers en dierbare vrienden telefoneerden en beluisterden mijn gebroken stem. Toen ik in de intensive care aan het zuurstof lag barstte mijn dochter bij haar komst in snikken uit.. Aan een verpleegkundige bewaar ik dierbare herinneringen,Toen mijn darmen verstopt waren moest zij manueel ingrijpen. Haar zal ik nooit vergeten. In die nacht betekende Paulo Coelho een omslag voor mij. Ik raakte uit mijn zwaarmoedigheid. . Ik had ook Eckhart gelezen: het leven was leeg geworden.Niets meer behoeven te presteren. Je zelf niet meer moeten waarmaken. Hardstikke leeg maar dan toch dichtbij bij God,die niet zomaar je depressie,je pijn en misere wegneemt. Met zijn gratuite liefde en genade e woont hij nu in je hart. Zoals Coelho zegt : God is er in misere en ellende maar ook in de omslag ten goede.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.