Poetin

Poetin

Poetin is soms te doorgronden maar blijkt ook ondoorgrondelijk te zijn..Hij is een kind van zijn tijd. Hij beleefde de ondergang van het Sovjet Rijk,werkte bij de KBG,maakte de periode Jeltsin mee en was president voor hij het goed wist. Hij is bescheiden, slim, handig en intelligent, af en toe brutaal en doortastend. Helaas heeft de macht hem toch gecorrumpeerd.Hij raakte in teveel duistere zaken betrokken en blonk daarin niet uit. Steven Lee Myers schreef een boek over hem “De Nieuwe Tsaar”. Na Jeltsin moest Poetin orde op zaken stellen. Hij moest een einde maken aan het voortwoekerende misbruik dat land en regering in de diepte sleurde. Poetin hielp zijn oude vriend Sobtsjak naar het buitenland te vluchten. Poetin bleef zijn vriend trouw. Het maakte indruk op Jeltsin. Poetin was competent, gedisciplineerd en onkreukbaar. Hij besefte de grenzen aan de macht. Buitenlandse diplomaten waren enthousiast over Poetin. Hij beheerste zich zelf en straalde vertrouwen uit. Hij drong zich niet op. Poetin was niet dol op verkiezingscampagnes. Hij beschouwde deze als leugens en manipulaties.. Poetin klonk nooit defensief maar tartte en provoceerde. Hij kon ook krachtig uithalen. Poetin meende dat wie geen spijt voelt over de verdwijning van de Sovjet Unie geen hart heeft, wie de de Sovjet Unie weer in zijn oude staat zou willen herstellen heeft geen verstand. Het westen maakte het Poetin niet gemakkelijk.Voormalige Oostbloklanden werden lid van de NAVO.Ze traden toe tot de Europese Unie.Staten als Georgië en Oekraïne begonnen ook toenadering te zoeken tot het Westen. Dat irriteerde Poetin enorm temeer omdat sommige staten Russische minderheden kenden.Poetin voelde zich daarin alleen. Hij werd beïnvloed door Ivan Iljin, een religieus en politiek filosoof. Door Oekraïne voelde hij zich bedrogen. De Europese Unie stond daar op de stoep. Poetin haalde uit hij annexeerde de KRIM en verleende steun aan de Russen in Oost Oekraïne. Hij maakte een einde aan de macht van Chodordowski. Poetin kon de uitwassen van het kapitalisme tijdens Jeltsin periode tot stand gekomen niet verdragen.Soms wordt Poetin bedorven door macht. Hij bleek ook te liegen en huichelen. Hij stelde economische macht van het Kremlin ter spraken en vroeg zich af wat nu de invloed was van de gewone burger.Er waren bittere tegenvallers: de eindeloze strijd in Tsetjenie, de aanslagen in Moskou en elders,de activiteiten van de geheime diensten bij de liquidaties van vooraanstaanden. Hier viel Poetin door de mand van geheime diensten. Georgië meende Zuid Ossetie te kunnen bezetten en hoopte op steun van het Westen.Poetin sloeg hard terug. Vaak wordt deze oorlog aan Poetin verweten. Poetin maakte Medvedew tot president.Poetin was nu premier. Medledew was gematigd en liberaal maar moest volstrekt gehoorzaam zijn aan Poetin. Henry Kissinger vond Poetin geen Stalin. Hij had genoeg macht om de taken te vervullen. Macht verandert mensen. Inclusief Poetin.Hij leefde zich uit aan de Olympische Spelen in Sodji. Daar kikte hij op en verhoogde zijn zelfvertrouwen. Het westen had zich krachtiger moeten inspannen om Poetin te behouden. Je moet Rusland een kans geven en het geen diktaten opleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.