Valerie gedoopt

Valerie gedoopt

Valerie betekent krachtig en dapper. De naam wordt ontleend aan keizer Valerianus. Later in de geschiedenis worden bisschoppen en ,martelaren naar hem vernoemd. Amy Winehouse heeft de naam Valerie met haar song onstervelijk gemaakt. De afgelopen zomer was het spannend rondom Valerie. Ze was ingewikkeld ziek en kwam terecht in het ziekenhuis Ik dacht bij mijzelf: ze zal toch niet dood gaan. Ik raakte verdwaald in het ziekenhuis totdat ik een verpleegkundige vond die zich inspande om voor mij Valerie te vinden. Ik zag haar in het bedje met sondevoeding. Dat kind mag toch niet doodgaan. Ik heb haar toen stilletjes op mijn manier gedoopt en gezegend. Vandaag nog een keer. We zijn dankbaar dat Valerie is hersteld. Doop betekent dat we met elkaar verbonden zijn met Jezus. Doop is een teken van Gods barmhartigheid,hij doet ons delen in dood en opstanding van Jezus. Doop draagt een symbolische betekenis. Jezus werd gedoopt in de rivier de Jordaan. Hij daalt af in het water van de Jordaan. Water is symbool van dood. Hij wordt gedoopt door Johannes en staat weer op uit het water. Dat betekent dat hij opstaat uit de dood. Er wordt altijd gedoopt in de Naam van de Vader,de Zoon en de Heilige Geest. God als Vader openbaart zich Jezus de Zoon.God geeft ons de inspiratie van de Heilige Geest. In de kerkgeschiedenis is vaak getwist over kinderdoop of volwassendoop. Wij weten nu dat in de beginne hele huisgezinnen inclusief de kinders gedoopt werden. Onze Valerie wordt thans gedoopt op basis van het geloof van haar ouders. Ouders zijn dankbaar voor het leven van hun kind. God kiest om niet voor het kind. Je moet je kind daarover later vertellen. Ik maakte eens de doop bij in een Oosters-Orthodoxe kerk in de Bulgaarse hoofdstad Sophia. Ik zag het kind afdalen in het doopvont.omringd door ikonen met afbeeldingen van profeten,apostelen,Jezus,Maria en andere heiligen. Ikonen verbinden hemel en aarde. Indrukwekkend is het gekus van de ikonen door de gelovigen. Zij komen zo in contact met de Eeuwig Betrouwbare God. Wij hopen en vertrouwen dat Valerie een dapper kind mag worden Jezus wil een inspirerend voorbeeld geven. De kerk kan tegenvallen. Sylvia Kirova schilderde eens een kerk. De ramen zijn donker. Een weggetje bereikt niet de ingang. Een hek blokkeert de weg. De kerk is geen hemel op aarde. Alles is zwart en grijs. Een afgesloten bolwerk. Toch hebben de Bulgaren een goed voorbeeld gegeven. De Bulgaarse kerk heeft zich als enige kerk in Europa verzet tegen de deportatie van de joden. Joden zijn ook Bulgaren die mogen niet apart behandeld worden. De patriarch van de kerk hield een felle toespraak tot de Duitsers. Deze hebben de deportatie zoals geplanned niet doorgezet. Jezus inspireert tot gedurfd handelen. Doop is een herinnering die je later niet bewust bent. God heeft voor je gekozen voordat je het besefte. Daarom heeft doop alleen zin als de ouders daarover vertellen. God is als een Vader of Moeder voor mensen. Hij is een bondgenoot. In Jezus is God met ons .Zijn leven liep van de kribbe naar het graf. Maar Jezus stond op van de dood.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *