Vrijheid

Vrijheid

Voordracht Bevrijdingsdag Nico Adriaans Stichting 2015

Vrijheid kiest voor een samenleving, waarin plek is voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, huidskleur, seksuele geaardheid. Een samenleving waarin je kunt zijn wie je bent en kunt worden wie je wilt. (Liesbeth Levy in publicatie 14 mei Stedenschuilen niet)
Vrij zijn is vrij VAN oorlog, onderdrukking, armoede, ziekte, racisme, onverdraagzaamheid.
Vrij zijn is TOE aan meningsuiting,vrede,gezondheid,verdraagzaamheid,
We vieren nu 70 jaar bevrijding. De Tweede Wereldoorlog eiste de tol van miljoenen doden:slachtoffers van bombardementen en beschietingen, verzetsstrijders, mensen die stierven van ontbering en honger, concentratiekamp slachtoffers.
Zelf werd ik geboren in de oorlog en was drie jaar toen de bevrijding kwam. Wat ik mij nog herinner zijn: de zwarte lichtjes (geen normale elektriciteit), de berg uien op de toegang voor mijn vader naar zijn onderduik verblijf tussen de vloeren (hij moest onderduiken omdat hij naar Duitsland moest), mijn schuilplaats onder de tafel bij lancering van V2 raketten. Mijn vader deed alles voor mij in de hongerwinter. Er waren altijd bruine bonen. Honger heb ik niet geleden. Eens werd hij aangehouden door de Duitsers. Hij trof een vriendelijke mof. Deze zei na enige tijd Fortfahren. Na de bevrijding werd Nederland opgebouwd. We genoten vrijheid. Al vroeg begon de koude oorlog die tot 1989 duurde toen de Berlijnse muiur viel. De koude oorlog werd gekenmerkt door de tegenstelling tussen NAVO pact en WARSCHAUpact. De Russen werden onze vijanden. Maar tegenstellingen bleven de wereld vervullen. De Balkanoorlog,de strijd tussen joden en Palestijnen, Afganistan, De golfoorlog, de bezetting van Irak.
In Westeuropa heerst betrekkelijk lang vrede. We kennen wel politieke tegenstellingen. In ons land is het politieke landschap versplinterd. Rechtse partijen en linkse partijen proberen te balanceren. Er zijn tegenstellingen: authochtonen/allochthonen, moslims en niet moslims, gekleurde migranten die niet welkom zijn. Er zit een hoge dosis onverdraagzaamheid in de samenleving.
Er zijn ook ziekmakende facoren: drank, drugs, korruptie, fraude,
Ik besef dat vrijheid ook betrekkelijk is. Niet alles ligt in je vermogen. We kunnen niet alles volbrengen wat we willen. Je kunt niet altijd worden wie je wil. Er zijn seksuele geaardheden zoals pedofilie die een mens gevangen houden. Onze intelligentie niveau’s lopen uiteen. Er zijn geestelijke en lichamelijke handicaps.
Vrijheid moet je soms bevechten. Vrijheid moet je elkaar ook gunnen.
Tijdens mijn leven heb ik enkele confrontaties beleefd:
1. confrontatie met militairen die Indonesiers martelden met stroomstoten (ik bezocht hen in hun hoofdkwatier)
2.Confrontatie met hoge militair die vrouwen als zgn communiste oppakte en vervolgens verkrachtte
3. ontmoeting met hoge militairen om dit soort zaken bij te leggen (eenmaal bijna gearresteerd)
4.Tijdens aanwezigheid in BethSahoer ten Zuiden van Bethlehem een langdurige Israelische beschieting over het gebied (ik verbleef onder mijn bed)
Hier in Rotterdam bleven confrontaties altijd in de sfeer van woorden: het drugbeleid, het illegalen- en asylbeleid,  sluiting van perron 0, de toestanden met leefbaar Rotterdam. De aggressie bleef beperkt tot dreigingen, hakenkruizen op de stoep, bekladderde ramen, auto in de fik, beschieting vanaf Rijksweg, vuilnis in je tuin, bommeldingen, etc.
We genieten in ons land vrede. Het is goed de oorlog te gedenken. Het is goed oorlog te bestrijden.
Laten we elkaar verdragen. Laten we begrip opbrengen voor andersdenkenden en andersgelovigen. Laten we vredig omgaan met illegalen en asylzoekers.
Wat in de oorlog gebeurd is vreselijk. Dat ondermijnt alle menselijkheid. Ik wil besluiten met een fragment van Elie Wiesel uit de Nacht. (God die zich vereenzelvigt met het opgehangen kind)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *